Commitment: Photographic Portraits by Morton I. Hamburg

HGG2

November 6 – 17, 2012